Kontakt

Vemo trade d.o.o.

Ivana Đurkana 9
48000 Koprivnica

Tel: 048/220-846
Fax: 048/220-845

OIB: 15094174707

Nenad Blagus – direktor
e-mail: nenad.blagus@vemo.hr


Igor Hloušek – prodaja
e-mail: igor@vemo.hrZapošljavamo

Vemo trade iz Koprivnice, vodeća tvrtka u regiji za proizvodnju papirnatih vrećica, tijekom cijele godine zapošljava radnike. Iz tog razloga ne raspisujemo nove natječaje, već vršimo odabir potencijalnih kandidata po zaprimljenim zamolbama sukladno potrebama u tom trenutku. Prednost pri zaposlenju imaju osobe sa završenim školama tehničkog smjera. Vemo trade je ugledna brzorastuća tvrtka koja gotovo cijelu proizvodnju izvozi, i to uglavnom na zapadna tržišta. Konstantno investira u proizvodnju i tehnologiju te širi svoje poslovanje. Ako želite biti dio ambicioznog i predanog tima tvrtke Vemo trade, javite se! S obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom koronavirusa COVID-19, molimo da zamolbe ne donosite osobno u središte tvrtke, već da ih dostavite elektronski na adresu elektronske pošte posao@vemo.hr

Izjava o zaštiti privatnosti

„ Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci, odnosno ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, kao i podaci o datumu, godini i mjestu Vašeg rođenja, podaci o Vašem obrazovanju i dosadašnjem radu, kao i ostali podaci koji su potrebni za Vašu prijavu na natječaj za zapošljavanje, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni. Tvrtka Vemo Trade se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti isključivo u identifikacijske svrhe i svrhe razmatranja Vaše prijave na natječaj za zapošljavanje te sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Tvrtka Vemo Trade će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećima na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani. Vaši podaci čuvat će se u bazi potencijalnih kandidata za posao tvrtke Vemo Trade u periodu (navesti period čuvanja) nakon čega će se izbrisati. Vaše prava kao pojedinca – davatelja osobnih podataka uključuju pravo na pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka, te pravo na prenosivost podataka. Vemo Trade d.o.o. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka te za sva pitanja i ostvarivanje prava u obrade Vaših osobnih podataka možete kontaktirati Vemo Trade na ured@vemo.hr