EU PROJEKTI

EU projekti i fondovi

Proširenje prostornih i proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja Vemo trade d.o.o.

Datum: 4. ožujka 2018

 

Nakon 31 mjesec provedbe EU projekta, Vemo trade doo je u ožujku 2018. uspješno zaključio projekt „Proširenje prostornih i proizvodnih kapaciteta kao preduvjet održivog rasta i razvoja Vemo trade doo“ prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom Poduzetništvo i obrt i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Obuhvaćao je izgradnju proizvodno-skladišne ​​hale, nabavu linije za proizvodnju papirnatih vrećica, nabavu stroja za izrezivanje, implementaciju ICT sustava za upravljanje poslovanjem te sudjelovanje na sajmu. Projekt je imao za cilj povećati konkurentnost Vemo trade doo stvaranjem uvjeta za njegov održivi rast i razvoj. Izgradnjom nove proizvodno-skladišne ​​hale osigurani su prostorni kapaciteti, objedinjeni proizvodno-skladišni procesi i smanjeni materijalni, operativni i logistički troškovi. Akvizicijom proizvodne linije papirnatih vrećica povećani su proizvodni kapaciteti, dok je strojem za izrezivanje u proizvodni proces uvedena nova tehnologija strojnog pranja kalupa. Uspješnom implementacijom ERP sustava za digitalizaciju i integraciju praćenja poslovnih procesa omogućena je optimizacija i integracija ključnih poslovnih procesa u funkcionalnu cjelinu.

 

Ostvareni rezultati:

– Prošireni prostorni kapaciteti tvrtke, postavljanje temelja za optimizaciju proizvodnih procesa i povećanje kapaciteta.

– Unaprijediti tehnološke procese te poboljšati i modernizirati proizvodne kapacitete nabavom novih strojeva.

– Integrirana i optimizirana četiri ključna poslovna procesa, poboljšavajući učinkovitost upravljanja.

– Poboljšani ljudski kapaciteti za rad s novim ICT sustavom i bolja implementacija kontrolinga.

– Povećana vidljivost tvrtke na međunarodnim tržištima.

 

Ukupna vrijednost projekta: 18.419.889,50 HRK

Iznos bespovratne potpore: 5.627.259,44 HRK

Razdoblje provedbe: 12. kolovoza 2015. – 4. ožujka 2018.

 

Kontakt email za više informacija: ured@vemo.hr

 

Naziv projekta: Proširenje prostornih i proizvodnih kapaciteta kao preduvjet za održivi rast i razvoj Vemo trade doo

Opis projekta: Vemo trade doo je 12. kolovoza 2015. godine pokrenuo projekt „Proširenje prostornih i proizvodnih kapaciteta kao preduvjet za održivi rast i Razvoj Vemo trade doo” Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projektom je riješen središnji problem poslovanja Vemo trade doo – nedostatak ukupnih kapaciteta. Projekt je imao tri temeljne komponente:

 

  1. Infrastruktura – izgradnja proizvodno-skladišne ​​hale građevinske površine 2.909,81 m2.
  2. Tehnološki – nabava linije za proizvodnju papirnatih vrećica.
  3. Promotivni – sudjelovanje na sajmu.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta bio je povećati konkurentnost Vemo trade doo stvaranjem uvjeta za njegov održivi rast i razvoj, izgradnjom novih prostornih kapaciteta, povećanjem proizvodnih kapaciteta, te kadrovskim jačanjem poduzeća. Opći cilj bio je doprinijeti povećanju rasta, izvoza i konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u proizvodnji papirne ambalaže. Uspješna realizacija projekta omogućila bi otvaranje 10 radnih mjesta, povećanje kapaciteta za 50%, te pozitivan učinak na ciljne skupine i krajnje korisnike projekta – zaposlenike, samu tvrtku i njene kupce.

 

Ukupna vrijednost projekta: 18.419.889,50 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 5.627.259,44 HRK

Razdoblje provedbe: 12. kolovoza 2015. – 12. srpnja 2017.

 

Kontakt osoba: Jozo Vujeva (email: ured@vemo.hr, tel: +385 48 220 846)

Za sadržaj web stranica odgovorna je isključivo tvrtka Vemo trade doo

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Operativni%20program%20Konkurentnost%20i%20kohezija%202014.-2020..pdf

http://www.strukturnifondovi.hr/op- konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779